Kickstart din virksomheds læringskultur: 5 konkrete skridt mod succes

I en konstant skiftende verden er en dynamisk og adaptiv arbejdsstyrke afgørende for at overleve og trives. En af de mest afgørende faktorer for at opnå dette er at etablere en stærk læringskultur i din organisation.

En sund læringskultur fremmer ikke kun medarbejderes faglige udvikling, men skaber også rum til innovation og forandringsvilje.

I denne blog zoomer vi ind på, hvad en læringskultur er, hvorfor den er vigtig, og vigtigst af alt, hvordan du kan kickstarte en succesfuld læringskultur i din virksomhed.

Vi vil præsentere fem konkrete skridt med handlingsplaner, som du kan implementere med det samme og være med til at skabe en sund læringskultur på din arbejdsplads.

1. Definér din vision for læringskulturen:

Første skridt mod at etablere en læringskultur er at definere, hvordan den skal se ud i din organisation. 

Formålet med en læringskultur kan nemlig være forskelligt fra virksomhed til virksomhed.

Skal din kollegaer have mulighed for at specialisere sig i en specifikke ting, eller skal de forsøge at udvide deres repertoire og hvad skal virksomheden få ud af det til sidst?

Handlingsplan:

 • Saml ledelsesteamet og nøgleinteressenter for at diskutere, hvordan en ideel læringskultur ser ud i din organisation. Al vores erfaring fortæller at ledelsens opbakning i ord og handling er afgørende for at kunne lykkes. 
 • Identificer klare mål og målbare succesindikatorer for læringskulturen.
 • Kommuniker visionen til hele organisationen og skab en fælles forståelse for, hvorfor det er vigtigt.
 

2. Investér i læringsressourcer:

For at opbygge en stærk læringskultur er det afgørende at give medarbejderne de nødvendige værktøjer og ressourcer til at udvikle sig.

Handlingsplan:

 • Alloker budget til uddannelse, træning og udvikling.
 • Udvælg og implementér platforme og værktøjer, der er relevante for din branche og organisation.
 • Fremhæv vigtigheden af læringsressourcer og adgang til dem i hele organisationen.


3. Skab en læringsvenlig arbejdsplads:

En læringskultur trives i et miljø, hvor medarbejdere tager initiativ til deres egen udvikling og læring.

Det er vigtigt, at den enkelte medarbejder føler, at der er tid til at lære og at det bliver værdsat at man forsøger at tilegne sig ny viden.

Derfor er det vigtigt, at der i virksomheden er en forståelse af, at det er vigtigt at lære og blive bedre – og at der skal sættes tid af til dette. 

Handlingsplan:

 • Opfordr medarbejdere – fra ledelsens side – til at tage initiativ til deres egen udvikling og dele viden med kolleger.
 • Frem en kultur, hvor fejl og eksperimenter ses som muligheder for læring.
 • Anerkend og beløn medarbejdere for deres bidrag til læring og vidensudveksling.
 • Gør det nemt for medarbejderne at problemløse i det daglige gennem digitale kommunikations- og samarbejdsværktøjer.

4. Etabler læringsnetværk og mentorordninger:

Læringsnetværk og mentorordninger kan fremme vidensdeling og styrke læringskulturen. Det er desuden også en velkendt teknik, der stammer helt tilbage fra hulemanden, hvor den erfarne oplærte den mindre erfarne.

Mentorordninger kan f.eks. bruges effektivt i virksomheder med høj specialiseret viden, hvor nyansatte kan blive oplært af de bedste i branchen og dermed sikre, at denne viden lever videre. De kan dog bruges i alle slags virksomheder, det vigtigste er blot at begge parter er indstillet på det.

Handlingsplan:

 • Opret formelle og uformelle læringsgrupper eller netværk.
 • Implementér et mentorprogram, hvor erfarne medarbejdere deler deres viden med nyansatte.
 • Skab et online forum eller platform, hvor medarbejdere kan udveksle idéer og erfaringer.
 • Udvikl et digital ressourcebibliotek med erfarne medarbejdere, som deler ud af deres viden – som en slags “Digital sidemandsoplæring.” 
 

5. Evaluer og tilpas løbende:

Læringskulturen skal konstant udvikles og tilpasses for at forblive relevant og effektiv. 

Ligesom så meget andet, så er læringskultur ikke noget der bare kommer og så kan man droppe at passe det. En læringskultur er ligesom en livsstilsændring eller en god løbeform, den skal holdes ved lige, evalueres og tilpasses. Lige så snart at I begynder at nedprioritere læringskulturen, så vil den falde fra hinanden.

Handlingsplan:

 • Implementér regelmæssige feedbackmekanismer for at vurdere effektiviteten af læringskulturen.
 • Justér din læringsstrategi i tråd med feedback og ændrede forretningsbehov.
 • Fejr succeser og del resultaterne for at opmuntre og motivere medarbejderne.


At etablere en stærk læringskultur er en kontinuerlig proces, der kræver engagement fra hele organisationen – og særligt ledelsen. Ved at følge disse konkrete skridt og handlingsplaner kan du kickstarte en succesfuld læringskultur, der vil hjælpe din virksomhed med at tilpasse sig og trives i en stadigt skiftende verden. 

Hvis du ønsker at høre mere om læringsrejser og læringskultur, så kan vi anbefale dig at lytte til vores podcast Omstilling – og specifikt afsnittene med Telenor, Nykredit og Signify. De 3 afsnit fortæller nemlig meget godt, hvad en læringskultur er og hvordan man sikrer sig at den altid er on-point, hvordan nye medarbejder tager den til sig og hvordan man grundlæggende kickstarter den.

Skal VIRTIO hjælpe jer med at skabe endnu mere effektiv læring og træning – på tværs af forretningsenheder?

Så kontakt os for en uforpligtende snak og hør, hvordan vi kan hjælpe jer med alt fra strategisk sparring til udviklling, produktion og implementering af konkrete læringsforløb.