Hastigheden, hvormed forandringerne kommer, stiger, og derfor må den enkelte sørge for at få kompetenceudvikling. Men læring er ikke kun et personligt projekt, organisationerne kan også gøre deres. At lære nyt er en værdifuld medarbejdergode – og samtidig helt afgørende for organisationen: For når medarbejderne bliver klogere, gør virksomheden det også. 

 

Lettere læring

Hvis man skal gøre læring mere tilgængeligt, er digital læring interessant. Hele feltet omkring virtuel læring er i rivende udvikling. Siden år 2000 har området haft en markedsvækst på 900%. Det bliver mere og mere normalt at lære digitalt, og det er ikke tilfældigt, for der er masser at hente.

Digital læring er f.eks. både billigere for virksomheden og mere fleksibelt for medarbejderen end fysisk undervisning. Det sidste er noget, som giver mulighed for bedre at tilpasse det lærte direkte til sit arbejde.

Digital læring kan altså lettere tilpasses direkte til medarbejderens hverdag – og det medfører samtidig mere effektivitet. Undersøgelser peger på, at digital læring kan være helt op til 5 gange så effektiv. Man bruger simpelthen mindre tid på at lære det samme – hvis altså læringen er engagerende og vedkommende. 

 

Læringskultur

Uanset om der er tale om traditionel eller digital læring kræver det først og fremmest et øget fokus på læring internt i organisationer. 

Corona har ført til et øget fokus på på digital- og distanceledelse – og det med god grund. Ledelsesrummet er også et andet virtuelt, og det skal både ledere og medarbejdere vide. Man skal vække tillid, afstemme forventninger, skabe værdifulde relationer og kende sine medier.

Men det er mindst lige så vigtigt med fokus på læring. Også for at stå stærkere fremadrettet, hvor tilbuddet om reel kompetenceudvikling kan skabe en længere og dybere relation til med- og samarbejdere. F.eks. freelancere. I en fremtid hvor organisationer i stigende grad får udført arbejde af freelancere, bliver det en udfordring at holde sammen kulturelt på organisationen. Her kan en stærk læringskultur være noget af det, der skal til.

 

Her er de 3 råd til en god læringskultur: 

  1. At ville blive klogere og dygtigere er første skridt på vejen til givende læringskultur – en kultur, hvor nysgerrighed og det at tilegne sig ny viden og nye færdigheder er en selvfølgelighed.
  2. Næste skridt er at give plads til læring. Det handler bl.a. om at gøre det trygt at fejle, for vi lærer først, når vi prøver – og afprøvning er uundgåeligt forbundet med ikke at ramme bulls eye første gang.
  3. Tredje skridt handler om at gøre det så let som muligt at lære nyt. Mange medarbejdere skal ofte lave kompetenceudvikling ved siden af deres arbejde. Hvorfor ikke lave det samtidig?