Gør din virksomhed klogere – start med disse 3 spørgsmål

Vi har digitaliseret viden for en lang række store organisationer de seneste år. Og det har vist os en udfordring, som mange organisationer kæmper med:

UDFORDRING:

At få den rette viden frem til de rette personer på den rette måde på det rette tidspunkt.

Konsekvenserne kan være fatale: Forkerte beslutninger, mangelfuld kunderådgivning, tabt konkurrenceevne, rekrutteringsudfordringer.

Hvis organisationen skal blive klogere må den kort sagt sørge for, at den rette information, når de rette folk på en måde, så det skaber effekt.

 

Vi er forskellige – tag det alvorligt

 

Mennesker er forskellige. De arbejder i forskellige sammenhænge. De har forskellige udfordringer. Og de lærer forskelligt.

Det stiller tårnhøje krav om målrettet og skræddersyet indhold – indhold, som er tilpasset bestemte mennesker i en bestemt kontekst.

Og det er langt fra sikkert, at den bedste måde at sikr det på er gennem klassisk undervisning, almindelige kurser og fællesmails/intrabeskeder.

 

Hvis man digitaliserer viden kan man mere præcist tilpasse indholdet til medarbejderne, medlemmerne eller brugerne. Det gør det lettere at omsætte informationen til viden, som ændrer adfærd.

 

Med digitale elementer kan man f.eks. vise virkeligheden – ikke bare fortælle om den:

Hvorfor ikke lave dokumentariske videoer, som viser en problemstilling eller en arbejdsgang? Og så knytte brugerudtalelser og ekspertudsagn på.

Ny viden, ‘aha’-oplevelser og ændret mindset kan opstå alle steder. Derfor bør læring og kompetenceudvikling også være en bevidst og kontinuerlig del af hverdagen. En naturlig del af virksomhedskulturen. Der hvor arbejde og læring bliver en og samme bevægelse.

 

Tre spørgsmål I kan stille jer selv, som kan være med til at styrke læring og udvikling i jeres organisation:

 

  1. Hvordan flytter I læringen tættere på medarbejderne, og tættere på der, hvor den skal bruges?
  2. Hvordan sørger I for, at læringen er tilpasset dem, der skal lære?
  3. Hvordan blander I digitale og fysiske elementer bedst muligt?

 

Det er præcis, hvad digitalisering af viden handler om: At skabe (digitale) rammer for viden, udvikling og læring, som sikrer, at den rette viden er tilgængelig i rette tid til de rette mennesker på den rette måde.

.