Hvis man tror, man får revolutioneret sin læring og udvikling ved bare at købe et LMS, tager man grueligt fejl.” Sådan siger Digital Learning Lead i Nykredit, Kim Degn Kristensen, i vores podcast, Omstilling. 
 
Et LMS kan selvfølgelig være afgørende infrastruktur, som sørger for, at læring og udvikling kan skubbes ud i organisationen og samtidig styres og monitoreres fra centralt hold. 
 
Men et LMS er ikke lig med læring og udvikling i sig selv. For organisatorisk udvikling handler først og fremmest om forretningen. Hvad har forretningen brug for? Derfor er det gode læringssetup også et, som understøtter forretningen direkte. Ikke blot en træningsafdeling eller internt kursuscenter – eller en læringsplatform. 
 
Forelsk jer ikke i teknologien – lav jeres fodarbejde
Mange har en tendens til at tro, at en LMS fyldt med elearning og online kurser er vejen til læring, men det kan være spild af ressourcer at forelske sig blindt i en eller anden teknologi. Der findes mange læringsplatforme. 
 
Den kloge tilgang til læring og udvikling er baseret på kendskab til forretningen og dens behov. Derfor kan et godt sted at starte være at lave en analyse: 
 
Det behøves ikke at være videnskabelige undersøgelser. Det drejer sig primært om to ting: Behov og medarbejdere. I skal kende behovene for læring og udvikling i forretningen, og I skal forstå jeres medarbejdere. Det er den eneste vej til at kunne skabe relevant og effektiv læring og træning. 
 
Når de første analyser er på plads, kan I definere målsætninger, og deraf har I skabt fundamentet for valg af LMS. For når behov og målsætninger er på plads, ved I meget mere om, hvad I har brug for ift. teknologisk infrastruktur. På den måde bliver det rigtige fundament lagt.  
 
Content is king – også inden for læring
Når det er sagt, er indhold stadig altafgørende. For selv med den bedste strategi, det optimale LMS og det rigtige udviklingsteam kan hele indsatsen falde til jorden, hvis læringsindholdet ikke er godt, relevant og tilpasset. Elearning og online kurser har ikke det bedste ry blandt medarbejdere: Fordi det er kedeligt og tungt og uvedkommende. Og hvis ikke medarbejderne engagerer sig i læringen, så vil effekten af den ofte være minimal. 
 
Så LMS, ja. Men i den rigtige rækkefølge og med det rigtige indhold. 
  1. Læg strategien. Lav analyserne. Hav styr på forretningens behov.
  2. Kig efter en platform, som kan levere på det, I har brug for.
  3. Fokusér indholdet – den store all-you-can-eat-buffet virker sjældent særligt effektivt. Tænk i gennemtænkte forløb og brug gerne blended learning som designprincip, så læringen både er digital og fysisk.