5 Fordele ved Digital Læring & LMS-platforme

Selvom digital læring og LMS-platforme vinder mere og mere ind, er der stadig rigtig mange virksomheder – små som store – der er tilbageholdende med at investere i det. 

De holder fast i fysiske møde-og-lærings-og-onboarding-dage. Disse dage kan stadig have stor værdi, men de kan også være ressourcertunge og ikke altid engagerende og med højt læringsoutput. 

Digital læring har andre fordele end de fysiske mødesituationer. Vi har samlet en håndfuld her. 

1. Bedre mulighed for at lave personlig – og dermed effektiv – læring

I Virtio oplever vi ofte, at virksomheder har dårlig erfaring med e-læring. Og når vi kigger forskellige setups efter i sømmene, kan vi se en gennemgående tendens: 

Læringsindhold er typisk for generelt og ikke særlig personligt. Det er med andre ord ikke tilpasset den specifikke målgruppe godt nok. 

Dette kan du nemmere gøre med en LMS-platform. Langt de fleste platforme tilbyder nemlig, at man kan lave individuelle læringsplaner og allokere bestemt indhold til bestemte medarbejdere. 

Samtidig kan lave flere typer af indhold, som er tilpasset bestemte målgrupper. Det kan godt være, at alle skal vide noget om GDPR, men der kan være stor forskel på, hvad og hvordan alt afhængig af om man arbejder på kontor eller i produktion. 

På den må kan du som afsender på læringsindholdet nemmere gøre indholdet mere personligt.

Og det personlige og relevante udkonkurrerer altid det upersonlige og generelle på den lange bane, når det handler om at skabe de bedste rammer for læring.

2. Fleksibilitet for modtageren

Vi er forskellige – også når det kommer til læring. Nogen er skarpe om formiddagen, andre om eftermiddagen og der er sikkert også nogen der lærer bedst efter aftensmaden.

Her er digital læring en oplagt løsning, fordi det er fleksibelt. Her er det op til den enkelte at vurdere, hvornår man er klar. Man kan medarbejder selv passe det ind i sin egen hverdag.

På den måde kan man undgå at læring bliver jappet igennem, fordi man skal skynde sig videre til et møde og samtidig undgår man også nedlægge en hel afdeling i kortere eller længere tid, fordi man partout skal holde fælles, fysiske læringsdage. 

 

3. Fleksibilitet for afsender

For dig som afsender er der også en stor fleksibilitet. Du har endnu bedre mulighed for at planlægge og udvikle indhold, så det passer til organisationen. 

Samtidig kan du løbende udvikle på forløb: Et digitalt forløb behøves ikke nogensinde at blive ‘færdigt’. Der er altid mulighed for at opdatere og udvikle nyt løbende, som I opdager nye behov, for ny viden, eller opdaterede guidelines. 

Desuden får du mulighed for nemt og enkelt at følge udviklingen på tværs af store grupper af medarbejdere. 

4. Tracking

Apropos mulighed for at følge medarbejdernes udvikling. Som afsender har du mulighed for at få en fornemmelse af, hvem der er on-point og hvem, der mangler at gennemgå bestemt materiale. Dette kunne være relevant i forbindelse med onboarding. Du kan i øvrigt læse mere om værdien af god onboarding her.

5. Pengebesparende

Den sidste fordel ved digital læring er at, sammenlignet med fysiske kurser, så er det en billigere løsning.

Ikke bare målt i den umiddelbare udgift, men også målt i antal timer. Ved et fysisk møde, skal den enkelte bruge tid på at transportere sig til bestemt lokation, planlægge sig ud af andre salgsgivende møder, rykke rundt i kalenderen og meget mere for at få alt det logistiske til at gå op.

Med digital læring og en LMS-platform bestemmer modtageren selv hvornår vedkommende vil tage relevante kurser og på den måde kan det nemmere passes ind i den enkeltes hverdag.

Som nævnt i starten, så er der stadig meget værdi i de fysiske mødedage og der er også et socialt aspekt som er værd at pleje. Derfor skal man også se det digitale læringsindhold og LMS-platforme som et værdifuldt supplement til den fysiske læring.

Husk: Selvom et digital kursus er billigere, så skal der stadig ydes en indsats i forbindelse med produktionen af indhold. 

.