Sammen med Komponent – Kommunernes Udviklingscenter kan vi i Virtio nu endelig løfte sløret for det helt nye – primært digitale – kompetenceforløb til dagplejere, som vi har arbejdet på i længere tid. 

Et helt ny pædagogisk fundament rulles nu ud til tusindvis af dagplejere landet over. Til gavn for fremtiden: Vores børn. 

Det sker samtidig i et ultramoderne format. Det er kompetenceudvikling med en blanding af digitale videomoduler og fysisk arbejdsmateriale. 

DR-dokumentar med et fagligt formål


Hver video er skruet sammen som dokumentarfilm med optagelser fra dagplejere rundt om i landet. Hertil kommer ekspertkommentarer fra nogle af landets førende folk inden for pædagogik og læring. Tænk “Frederik IX” fra DR bare i mindre bidder og med et specifikt fagligt formål – og med et arbejdsmateriale koblet på. 

Læs mere om, hvordan vi gjorde

Vi kunne kalde det dokumentarisk læring, som skaber rum for det, vi kunne kalde “digital mesterlære.” I det virtuelle rum lader vi dagplejerne lære af andre dagplejere. Det er ikke bare snak, det er brugbar virkelighed. 

Og det adskiller sig markant fra klassisk kompetenceudvikling, hvor virkeligheden ofte er reduceret til cases eller enkeltstående eksempler. 

I forløbet her er virkeligheden udgangspunktet, intet er iscenesat, og eksperternes kommentarer og indsigter er alle koblet direkte til optagelserne fra dagplejere rundt om i landet, hvilket giver grobund for den vigtigste ingrediens i meget læring og formidling: Identifikation. Kan vi let se os selv i noget, er vejen derhen automatisk blevet kortere. 

Tættere på arbejdet – mere effektiv udvikling


Samtidig betyder formatet, at læringen rykkes helt derud, hvor den skal bruges. Og det løser en af de allerstørste udfordringer ved typisk kompetenceudvikling: Den såkaldte transfer – overførsel – mellem efteruddannelse og arbejde. Det her er læring i praksis. Bogstaveligt talt, fordi dagplejeren lærer, mens vedkommende sidder på arbejdet i den konkrete kontekst. 

Det er det, moderne kompetenceudvikling kan, hvis det bliver tænkt og gjort rigtigt: Det bringer udviklingen ind der, hvor det skal bruges, og skaber rum for, at man som samlet organisation bliver klogere. Det er ikke kun enkeltindivider, som lærer noget (de – sat på spidsen – i øvrigt glemmer, når de vender tilbage fra kursus).  

Det er mit bud, at vi kommer til at se meget mere af denne type læring i organisationer fremover – uanset branche. Klog digitalisering af viden. Fordi det simpelthen skaber reel udvikling – og dermed bedre linjer – top, bund og dem i mellem. 

Læs mere om vores arbejde med at styrke udviklingen hos landets dagplejere

Mere viden?

Hvis du vil blive klogere på L&D, HR og digital læring, så kan vi anbefale dig at lytte til tidligere afsnit af Omstilling – eller drible forbi vores blog, hvor vi også deler ud af viden, data og erfaring.