Blended learning er en populær undervisningsmetode, som kombinerer traditionel klasseundervisning med online læring. Ved at integrere disse to undervisningsformer, kan I tilbyde mere fleksible og tilpassede træningsforløb til jeres medarbejdere. 

Blended Learning er lige så meget et mindset, som det er et begreb. Ved at tænke i blended learning kan I nemlig arbejde med læring, træning og udvikling over tid. Læringen bliver på den måde ikke blot et kort kursus. Det bliver et projekt med løbende ressourcer. 

Men ligesom med enhver ny tilgang, teknologi og metode, vil der altid være en række faldgruber, som man skal være opmærksom på. Vi har samlet de 3 fejltagelser, som vi har stødt på hos flere virksomheder. Fælles for alle 3 fejltagelser er, at de set hos alle slags virksomheder, fra de helt store med egne L&D-afdelinger til mindre virksomheder, der i gang med deres første interne læringsforløb

1. Ingen mål

En klassiker – som ikke kun er begrænset til blended-learning – er at undervise uden klare mål og forventninger. Uden disse kan ansatte blive forvirrede over, hvad de skal lære, hvordan de skal lære det og HVORFOR de skal lære. Det kan også føre til, at de føler sig usikre på, om de er på rette spor eller ej – eller endnu værre, de føler at de spilder deres tid. Derfor er det vigtigt at fastsætte klare mål og forventninger for forløbet og kommunikere dem tydeligt til medarbejderne.

Hvordan man undgår det:

Det er kan selvfølgelig virke åbenlyst. Start med at definere målet eller målene med det enektel forløb og identificere de specifikke færdigheder eller viden, som medarbejderne skal opnå. Få kommunikeret og tydeliggjort dette ind at forløbet startes op. I VIRTIO laver vi altid en læringsplan og læringrejse, der beskriver, hvordan de forskellige moduler, elementer, videoer osv. I forløbet spiller sammen i jagten på målet.

2. For lidt interaktion og feedback

En anden fejltagelse, som virksomheder kan begå, er at tilbyde for lidt interaktion og feedback i blended learning-forløbet. Online læring kan være meget ensomt, og det kan være svært for medarbejdere at holde motivationen oppe, hvis de ikke føler, at de er en del af et fællesskab. Derudover er feedback vigtigt for at sikre, at medarbejderne forstår, hvad de lærer, og hvordan de kan forbedre sig.

Hvordan man undgår det:

Sørg for at tilbyde muligheder for interaktion og feedback i blended learning-forløbet. Det kan omfatte live online sessions, peer-to-peer læring eller opgaver, der kræver samarbejde med andre. Det er også vigtigt at give feedback på medarbejdernes præstationer og besvarelser af opgaver. Feedback kan være skriftlig eller mundtlig og bør være specifik og konstruktiv.

3. Manglende evaluering og tilpasning

Uden evaluering og tilpasning af uddannelsesforløbet kan virksomhederne ikke vide, om medarbejderne har lært det nødvendige eller om uddannelsesforløbet har været effektivt. Og selvom at viden og læring er svært at måle på, så er det endnu svære at måle på noget man ikke har defineret endnu. Det kan også føre til, at medarbejderne føler, at uddannelsesforløbet ikke er relevant eller tilpasset deres behov – og i VIRTIO er vores holdning, at ligegyldigt læringsindhold er værre end dårlig læringsindhold.

Hvordan man undgår det:

Evaluering og tilpasning af uddannelsesforløbet bør være en kontinuerlig proces. Det kan omfatte evaluering af medarbejdernes præstationer og feedback, evaluering af uddannelsesforløbet som helhed og justering af kursusindholdet og materialet, hvis det ikke fungerer godt nok. Det er også vigtigt at lytte til medarbejdernes feedback og tilpasse uddannelsesforløbet efter deres behov. I vores podcast Omstilling snakkede vi blandt andet med Johannes Lystbæk fra LEGO omkring læringsrejser. Her fik den enkelte medarbejder relevante kurser der var målrettet dem. På den måde fik de ansatte kurser og indhold der var rettet til dem og undgik de, at spilde deres tid på noget der ikke havde relevans for dem. 

Blended learning-forløb kan altså være en effektiv måde at uddanne medarbejderne på, men det kræver en grundig planlægning og udførelse. Ved at undgå disse tre fejltagelser og fokusere på klare mål, interaktion og feedback samt evaluering og tilpasning, kan virksomhederne sikre, at deres blended learning-forløb er effektivt og relevant for deres medarbejdere.