Har vi glemt, hvordan man lærer? 3 råd til bedre organisatorisk læring​

Hvornår har du senest hørt følgende: “Det var godt nok kedeligt, tog lang tid og var ikke særligt relevant, men hold op jeg lærte meget.” 

Vores gæt er aldrig. Alligevel er det som om, der er findes en uskreven regel inden for læring og kompetenceudvikling, der hedder: Læring skal være informationstung, meget seriøst og distanceret. Det skal foregå i 8 timer flere gange i streg i et fjerntliggende kursuslokale. Og alt skal helst skrige ‘læring’. Ellers er det ikke rigtig læring.  

Dermed ikke sagt, at al traditionel kompetenceudvikling er dårligt – der findes rigtig meget god og relevant kompetenceudvikling. Men der findes også meget, som ikke altid er tilpasset mennesker. 

 

Du lærer, hvad du husker

Vi mennesker er nemlig ikke rationelle væsner med en følelsesoverbygning, vi er snarere følelsesvæsner med en rationel overbygning. Det betyder, at det, vi husker og som sætter sig fast, er det vi mærker og reagerer på. Det, som i stort og småt gør indtryk på os. 

På den måde er vores hoveder ikke bare en harddisk man kan drag’e og drop’e information over på. I stedet er det organiske størrelser, som i høj grad strukturerer viden gennem fortællinger. Mennesker er historiefortællere. Mandagmorgen skaber vi små fortællinger om weekendens oplevelser, når vi møder ind på job.

De ting, vi ved, er ofte de ting, vi har fortalt om igen og igen – været mest engageret i, husker bedst. Og ofte opstår de største ‘aha’-oplevelser, når vi mindst venter det – når vi f.eks. bliver grebet af et spændende foredrag, en fremragende bog eller en fængende film. 

 

Mere engagerende læring

Det bør læring og kompetenceudvikling i organisationen i højere grad afspejle. Men misforstå os ikke: Læring og kompetenceudvikling skal ikke være kalorietom underholdning. Det skal naturligvis indeholde masser af relevant information og øjenåbnende indsigter. Det skal have masser af tyngde – uden, at det dog bliver tungt af den grund.

Læring skal være engagerende, vedkommende og afvekslende. Noget man husker. Noget der gør indtryk. Det er sådan, de fleste lærer bedst. Digitalt såvel som fysisk.

En af de største åbenbaringer, vi har fået i den tid, vi har været i gang på dette felt, er, at kompetenceudvikling ikke er, hvad det har været.

I disse tider, hvor der er uendelig meget information, handler det ikke så meget om at fremskaffe den rette information, som det handler om at sikre, at informationerne finder en form, der fænger og reelt flytter noget hos medarbejderen eller kursisten.

 

Nye krav

Kravene til nutidens indlæring er, at det skal være ‘to the point’ – fedtet skal skæres fra. Det skal være afvekslende, fordi sådan er virkeligheden. Og mest af alt skal det være sjovt, fordi, ja, det er sådan vi husker bedst. 

Vi vil møde spændende mennesker, overraskende perspektiver og stærke fortællinger. Alt sammen noget, som taler til os. Præcis som gode historier altid har gjort det. 

I årtusinder er læring og viden gået i arv fra generation til generation, fra menneske til menneske. Vi giver vores erfaringer videre til folk, der søger den. 

Det er den arv, vi i Virtio lever på, når vi bl.a. udvikler dokumentarer, TV-programmer og inspirerende formidling ala TED-talks. 

Men I kan også selv komme i gang. Her kommer 3 gode råd til bedre læring:

 

3 råd til bedre læring i organisationen:

  1. Tænk konkret og afvekslende. Kobl altid en historie eller et eksempel på det, der skal undervises i. Brug masser af cases, som viser virkeligheden. Gør stoffet huskbart og virkelighedsnært. Og bland formaterne, så der skabes afveksling i indlæringen.

  2. Gør det let at blive klogere. Mange medarbejdere skal ofte lave kompetenceudvikling ved siden af deres arbejde. Hvorfor ikke flytte læringen tættere på brugssituationen gennem digitale formater og projektbaseret læring?

  3. Tænk i ressourcer frem for kurser. Læring foregår hver dag, hele tiden. Inspiration, nye indsigter, refleksioner kommer ikke kun i lukkede kursuslokaler. Det bør enhver organisations læringsstrategi tage højde for. Her er digital læring et oplagt felt at dykke ned i. Med det kan man skabe læring og udvikling, som svarer på tidens udfordringer om tilgængelighed og relevans.
.