Derfor skal du bruge podcast i din interne læring

Bruger I podcasts i jeres organisation? Hvis ikke, så er sandsynligheden for, at I kommer til det inden for kort tid stor. For podcast som en del af intern læring og træning vinder frem – på tværs af brancher.

Og hvorfor så det? Fordi podcast som medie har mange fordele – også I jeres interne læring. 

Det er der flere grunde til:

 

  • Podcast er commutable

Podcast er som format commutable: Det er altså nemt at have med på farten. Vi oplever f.eks., at flere og flere sælgere bruger podcasts som opvarmning til salgsmøder. Men også specialister bruger det til at blive klogere og nørde og udvikle deres felt. 

Podcast kan derfor sagtens erstatte musik, radio eller lydbog – eller hvad man nu lytter til – når man transporterer sig fra A til B.

 

  • Podcast er et godt format til at give medarbejderne ordet

Podcasts egner sig virkelig godt til at lade mennesker tale sammen. Og her er det helt oplagt at lade medarbejderne fører ordet for på den måde at sikre videndeling, oplæring og erfaringsudveksling. 

Samtidig er det nogle gange lettere og mere trygt at samtale – uden kamera. Derved sikrer I, at alle persontyper kan komme til orde, og på den måde understøtter I, at værdifuld viden bliver delt og ikke går tabt. 

 

  • Podcast er godt til komplekse emner

Er jeres erhvervsområde komplekst eller har i emner, der kræver flere nuancer end rigtigt/forkert? – Så er podcast det ideelle format for jer. 

Med podcast kan det blive nemmere, billigere og mere effektivt at invitere flere personer til at deltage til at belyse et bestemt emne, diskutere et erhvervsområde eller nuancere problematikker. 

I får dermed mulighed for at gå helt i dybden med komplekse emner, samtidig er det også nemt for lytteren at spole frem og tilbage for at genhøre.

 

  • Podcast er god til fordybelse

Podcast har en særlig evne til at skabe nærværende rum. Og i forlængelse af det forrige punkt, så har podcasts heller ikke nogen grænse for hvor lang et afsnit kan være. Derfor er der virkelig mulighed for at gå i dybden.

Og det giver god plads til fordybelse. Bedre end ved video, f.eks. Det kan være forstyrrende at se en video på et fælleskontor. 

Selvom der ikke er nogen øvre grænse for hvor lang et afsnit kan være, så skal man stadig have øje for modtageren og hvorvidt vedkommende har mulighed for at lytte til timelange afsnit.

 

  • Podcast kan bruges til multitasking

Uanset om du sidder på kontor, står ved et produktionsbånd eller bruger en del tid på transport fra A til B – så er podcast det eneste medie, der tillader en vis form for multitasking – uden at du går på kompromis med kvaliteten af dit arbejde.

Modsat video og fysiske læringsdage, så kan du med podcast som minimum gennemføre de mere rutineprægede opgaver – hvis ikke mere.

Podcast vinder som sagt frem. Fordi det er et effektivt middel til at få folk fastholdt om vigtige emner.

Kunne du tænke dig at komme i gang, eller har du andre spørgsmål til hvordan podcasts kan inddrages i jeres interne læring? Udfyld formularen og vi kontakter jer hurtigst muligt 

.