Blended learning, mere effektiv læring

Digital læring har fået en fast plads ved læringsbordet. Det er blevet en afgørende og central del af enhver organisation og af moderne medarbejderudvikling. Også efter Corona.

Et centralt begreb, som knytter sig til digital læring, er blended learning – eller hybrid learning. Det dækker over forløb, som indeholder både digitale og fysiske elementer. Nøgleordet her er forløb. 


Kernen i blended learning handler nemlig om at skabe lærings- og udviklingsforløb, der mere over tid og kontinuerligt giver medarbejderen mulighed for at arbejde med en proces, et emne eller en kompetence. I modsætning til enkeltstående kurser. 


Kort sagt, rykker initiativet i en blended-learning situation til den lærende, og læringen strækker sig over tid, ligesom den indeholder en variation af forskellige formater. 


Et centralt omdrejningspunkt i al digital læring og i blended learning bør derfor være: Ressourcer frem for kurser.


Meget kompetenceudvikling sker i dag væk fra der, hvor de nye kompetencer egentligt skulle bruges. Med digital læring kan man lettere stille et sæt af ressourcer – videointerviews, dokumentarer, øvelser, links –  til rådighed. Ovenikøbet gøre det i en mere engagerende og afvekslende form. Og så blande det med fysiske workshops, sparring eller sociale arrangementer. På den måde væves det fysiske og det digitale sammen til et nyt stof.  


Valg af konkrete medier og elementer, fysiske møder og den specifikke sammensætning af forløbet afhænger fuldstændig af, hvad der skal læres og i hvilken sammenhæng, det skal foregå. Med andre ord bør formålet altid være udgangspunktet. 


Og dernæst: Hvilke medarbejdere skal igennem?


Når man kender målgruppen, rammerne og formålet, kan man mere kvalificeret overveje hvilke(t) medier, metoder og indhold, der skal i spil. Det er nemmere at lave opskriften, hvis vi ved, hvordan kagen skal se ud og smage, og i hvilken anledning den skal serveres. Sådan også med design af målrettet læring. 


Blended learning
 er altså dybest set udtryk for, hvordan læring i dag ikke kun foregår i lukkede kursuslokaler eller konferencesale. 


Ny viden, ‘aha’-oplevelser og ændret mindset kan opstå alle steder. Derfor bør læring og kompetenceudvikling også være en bevidst og kontinuerlig del af hverdagen. En naturlig del af virksomhedskulturen. Der hvor arbejde og læring bliver en og samme bevægelse. 

.