Blended learning er et begreb, der bliver mere og mere populært. Meget simpelt er det en blanding af online og fysisk undervisning. Det kan dog gøres på mange forskellige måder alt afhængigt af formålet med forløbet og indholdet af det. Hvad skal læres eller forstås – og hvorfor?

Den store fordel ved blended learning er, at man kan arbejde kontinuerligt med et emne eller en ny viden. På den måde arbejder man løbende og på tværs af formater, hvilket er med til at gøre det lærte mere nærværende og lettere at få under huden. 

Her kommer 3 forskellige former – og kort sagt går de fra færre til flere digitale elementer:

 

 

1. Flipped Classroom

Traditionel undervisning er bygget på fysisk undervisning i et lokale, hvor du derefter går hjem og laver opgaver. I flipped classroom er denne model vendt på hovedet. Den klassiske ‘tavleundervisning’ rykker online, så det er muligt at sidde derhjemme eller på job og følge et kursus, når man vil. Og når det er online, er der mulighed for at lave undervisning i mange andre og langt mere engagerende og afvekslende formater end ‘tavleundervising’: Dokumentarer, cases, quizzer osv. 

Så kan man mødes enten fysisk eller live online, når man laver opgaver med de andre deltagere og undervisere.

På denne måde kan man prioritere tiden i det fysiske rum bedre, så der kun bruges tid til spørgsmål, fælles refleksion og samarbejde, og så deltagerne selv kan styre, hvornår det passer dem bedst at tage undervisningen online.

Denne model kan fungere godt, hvis alle i dit team skal have samme kursus. De vil kunne se online undervisning hjemme, derefter kan vi mødes næste morgen og tale om undervisningen. 

 

2. Enriched Virtual

Denne model minder meget om flipped classroom, dog foregår endnu mere af undervisningen online. Så ligesom med flipped classroom vil den klassiske tavleundervisning foregå online. Derudover vil meget at opgaverne være selvstændige og online, så deltagerne også kan lave dette hjemme.

I stedet for at mødes, som man oftest gør med flipped classroom, vil man oftest mødes med undervisere og hinanden en gang imellem – alt afhængig af forløbet – hvor der kan være fokus på spørgsmål eller andet, som gør den selvstændige undervisning svær. 

Denne model passer godt til undervisning, hvor deltagerne sidder på forskellige kontorer rundt omkring i landet, og derfor ikke har mulighed og behov for at mødes ret tit, eller nødvendigvis har behov for at få det samme ud af undervisningen. 

 

3. A La Carte – ressourcer

Til sidst er der A La Carte metoden, som er en model hvor al læring er online.

Det er ressourcer i stedet for kurser, hvor medarbejderen i et udviklings- eller kompetenceforløb kan finde præcis det, vedkommende står og har brug for.

Det kan være en blanding af inspiration, dybdegående forklaringer og dokumentarer fra virkeligheden. 

Nogle steder kaldes A La Carte-modellen også for Corporate TV, fordi man internt i organisationer kan opbygge sin egen on-demand tv-kanal med egen viden, kultur, identitet og eget design. 

 

.